DISTRITO CENTRO
PLAZA DE COL ÓN
PLAZA DE COL ÓN
PLAZA DE CIBELES
PLAZA DE CIBELES
PLAZA DE CÁNOVAS DEL CASTILLO
PLAZA DE CÁNOVAS DEL CASTILLO
GLORIETA ATOCHA - NORTE
GLORIETA ATOCHA - NORTE
GLORIETA ATOCHA - SUR
GLORIETA ATOCHA - SUR
GLORIETA DE EMBAJADORES
GLORIETA DE EMBAJADORES
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
T ÚNEL BAIL ÉN
VIRGEN DEL PUERTO - PUENTE DE SEGOVIA
VIRGEN DEL PUERTO - PUENTE DE SEGOVIA
PLAZA DE ESPAÑA - BAIL ÉN
PLAZA DE ESPAÑA - BAIL ÉN
PLAZA DE CALLAO
PLAZA DE CALLAO
GRAN V ÍA - CLAVEL
GRAN V ÍA - CLAVEL
ALCALÁ -SEVILLA
ALCALÁ -SEVILLA
ALCALÁ - GRAN V ÍA
ALCALÁ - GRAN V ÍA
PUERTA DEL SOL
PUERTA DEL SOL
GLORIETA DE BILBAO
GLORIETA DE BILBAO
GLORIETA DE ALONSO MART ÍNEZ
GLORIETA DE ALONSO MART ÍNEZ
BAIL ÉN - SAN FRANCISCO EL GRANDE
BAIL ÉN - SAN FRANCISCO EL GRANDE
PASEO DEL PRADO - HUERTAS
PASEO DEL PRADO - HUERTAS
PASEO DE RECOLETOS - ALMIRANTE
PASEO DE RECOLETOS - ALMIRANTE
PLAZA CIBELES 2
PLAZA CIBELES 2